ON  TÄRKEÄÄ,  ETTÄ  LUET  NÄMÄ  KÄYTTÖEHDOT  JA  YMMÄRRÄT  NE,  ENNEN  KUIN  KÄYTÄT SIVUSTOAMME. MENEMÄLLÄ TÄLLE SIVUSTOLLE JA SITÄ KÄYTTÄMÄLLÄ OSOITAT SITOUTUVASI  NOUDATTAMAAN  NÄITÄ  KÄYTTÖEHTOJA.  JOS  ET  KATSO  NÄIDEN  KÄYTTÖEHTOJEN  SITOVAN SINUA, ET SAA  KÄYTTÄÄ  TÄTÄ SIVUSTOA  TAI  MENNÄ  SILLE, JA TÄLLÖIN ON FIRST STOPLLA OIKEUS RAJOITTAA TAI ESTÄÄ PÄÄSYSI SIVUSTOLLE.  

 

1. Määrittelyt

”FIRST STOP” tarkoittaa yhtiötä FIRST STOP EUROPE NV, joka on rekisteröity osoitteeseen Kleine  Kloosterstraat 10,  1932 Zaventem,  Belgia, ja kirjattu Belgian yritys- ja yhteisötietojärjestelmään numerolla  0420.639.510 Bryssel; 

”Me”/”meitä”/”meidän” viittaa FIRST STOPiin; 

”Käyttäjä(t)” tarkoittaa sivuston käyttäjiä joko kollektiivisesti tai yksittäin, kontekstin mukaan; 

”Sivusto”  tarkoittaa  internet-sivuja  osoitteessa  www.FIRST STOP.fi  tai  sen  mahdollisesti  myöhemmin  korvaavia URL-osoitteita; ja  ”Sinä/sinun” tarkoittaa sinua sivuston käyttäjänä. 

2. Pääsy Sivustolle

Tämä sivusto on FIRST STOPin omaisuutta. 

FIRST STOP varaa itselleen oikeuden estää halutessaan milloin tahansa pääsyn tälle sivustolle tai sen  osiin. 

FIRST STOP varaa oikeuden keskeyttää tai lopettaa pääsyn sivustolle välittömästi, jos luvaton toiminta,  virus, ohjelmavirhe tai muu FIRST STOPin hallitsemattomissa oleva syy vikaannuttaa tai uhkaa sivuston  portaalin hallintaa tai turvallisuutta. 

3. Sisältö

Tämän sivuston sisältö julkaistaan vain tiedottamistarkoituksessa eikä se ole sitovaa. 

FIRST STOP  ei  takaa,  että  sivustolla  oleva  informaatio  on  oikeaa  tai  kattavaa.  Lukuunottamatta  tämän  sivuston  kautta  tehtyjä  tilauksia  tai  jollei  niitä  suoranaisesti  muuten  myönnetä,  ei  mitään  muita  oikeuksia voi koitua tältä sivustolta.  

FIRST STOP  varaa  yksinoikeuden  muuttaa  sivuston  sisältöä  ja  ulkoasua  milloin  tahansa  ilman  ennakkoilmoitusta. 

FIRST STOP  ei  ota  vastuuta  minkäänlaisista  teknisistä,  laite-  tai  ohjelmisto-ongelmista,  kadonneista  verkkoyhteyksistä tai sekaisista tiedonsiirroista.  

4. Käyttäjän velvollisuudet

Et käytä sivustoa millään sellaisella tavalla, joka rikkoo tai loukkaa kenenkään henkilön, minkään yhtiön tai  yrityksen oikeuksia (muun muassa aineettomia oikeuksia, luottamuksellisuutta ja henkilö- sekä tietosuojaa,  muttei niihin rajoittuen);   
Sinua  kielletään  ehdottomasti  lähettämästä  tai  tukemasta  massa-  tai  yksittäisviestien,  tai  roskapostin,  lähettämistä sivustolta vastaanottajan pyytämättä. 

Suostut  olemaan  lataamatta  sivustolle  tai  välittämättä  sen  kautta  tietokoneviruksia,  makroviruksia,  troijalaisia,  matoja  ja  kaikkea  muuta,  joka  on  suunniteltu  haittaamaan,  keskeyttämään  tai  häiritsemään  tietokoneen normaaleja toimintoja. 

Et lataa sivustolle, välitä sen kautta tai vie sille mitään luonteeltaan pahantahtoista, loukkaavaa, sopimatonta  tai uhkaavaa materiaalia, tai materiaalia, joka saattaa ärsyttää tai aiheuttaa epämukavuutta tai tarpeetonta  huolta  tai  joka  rikkoo  voimassa  olevia lakeja  tai määräyksiä  tai  jonkun henkilön  oikeuksia  (muun  muassa  kopiointioikeuksia, tietokantaoikeuksia ja luottamuksellisuutta, muttei niihin rajoittuen). 

Et saa luoda linkkejä sivustolle ilman FIRST STOPin nimenomaista etukäteistä kirjallista lupaa. Et saa  yrittää  haitata  sivuston  kunnollista  toimintaa  etkä  etenkään  saa  yrittää  peukaloida,  hakkeroida  tai  muulla  tavalla  haitata  mitään  tähän  sivustoon  liittyvää  järjestelmää,  palvelinta,  reititintä  tai  muuta  internetiin  yhteydessä olevaa laitetta. 

Et käytä sivustoa tavalla, joka voi aiheuttaa sivustolle keskeytyksen, vahingon, tehokkuuden vähennyksen  tai minkäänlaisen heikennyksen sivuston toimivuuteen tai toiminnallisuuteen. 

Et luo etkä julkaise hypertekstilinkkiä mihinkään sivuston osaan etkä yritä päästä luvatta käsiksi mihinkään  sivuston osaan tai komponenttiin;  

Suostut siihen, että mikäli sinulla on oikeuksia, vaatimuksia tai toimenpiteitä ketään käyttäjää vastaan tämän  käyttäjän  sivuston  käytöstä  johtuen,  peräät  oikeuksiasi,  esität  vaatimuksesi  ja  toimit  itsenäisesti  meihin  turvautumatta. 

5. Vastuuvapaus

Otat  täyden  vastuun  (ja  myönnät  meille  täyden  vastuuvapauden)  kaikista  vaatimuksista,  velvoitteista,  vahingoista, tappioista, kuluista ja kustannuksista, mukaan lukien oikeuskulut, jotka meille koituvat johtuen  tekemistäsi  näiden  ehtojen  rikkomisista  tai  muun  sivuston  käyttösi,  tai  jonkun  muun  tietokonettasi  tai  internet-tiliäsi käyttäneen, aiheuttamista vastuista. 

6. Linkit muille verkkosivuille

Tällä  sivustolla  saattaa  olla  linkkejä  muille  kolmannen  osapuolen  sivuille  yrityksenä  antaa  lisäarvoa  käyttäjillemme.  Hyväksyt  sen,  ettei  FIRST STOP  vastaa  eikä  ole  vastuussa  tällaisista  ulkoisista  sivustoista tai resursseista, eikä tue, vastaa tai ole vastuussa, suoraan tai epäsuorasti, näiden sivustojen  tietosuojakäytänteistä tai sisällöstä (mukaan lukien vääristelevä tai pahantahtoinen sisältö), mukaan lukien  (rajoittumatta)  näiden  sivustojen  tai  resurssien  mainokset,  tuotteet  ja  muut  materiaalit  ja  palvelut,  eikä  vahingoista,  tappioista  tai  loukkauksista,  jotka  aiheutuvat  –  väitetään  aiheutuvan  tai  olevan  yhteydessä  –  tällaisen sivuston tai resurssin sisällön, tavaroiden tai palveluiden käytöstä tai niihin luottamisesta. 

7. Valvonta

FIRST STOPilla on oikeus, muttei velvollisuutta, valvoa kaikkea sivustoon liittyvää toimintaa ja sisältöä.  FIRST STOP voi tutkia kaikki nykyisten ehtojen ilmoitetut rikkomukset ja valitukset sekä ryhtyä sopiviksi  katsomiinsa toimenpiteisiin (jotka voivat sisältää varoitusten antamisia, keskeytyksiä, lopetuksia tai ehtojen  antamista pääsyysi ja/tai minkä tahansa materiaalien poistamisen sivustolta, mutteivät rajoitu niihin).  

8. Aineettoman omaisuuden omistusoikeudet

Hyväksyt sen, että kaikki sivustoon liittyvät kopiointioikeudet, tietokantaoikeudet, tuotemerkit ja kaikki muut  aineettoman omaisuuden sekä muut omistusoikeudet, sisältäen muiden muassa sisällön  – missä tahansa  muodossa  –  ja  ulkoasun,  säilyvät  koko  ajan  meillä  tai  tietojemme  toimittajilla  ja  muilla  käyttöoikeuksien  luovuttajilla.   

Kaikkien sivuston osien, muun muassa sisällön – missä tahansa muodossa – ja ulkoasun, käyttö kielletään  ehdottomasti  ilman  FIRST STOPin  etukäteistä  nimenomaista  kirjallista  lupaa.  Käyttö  ilman  FIRST STOPin  etukäteistä  kirjallista  lupaa  voi  loukata  aineettoman  omaisuuden  omistusoikeutta,  jollei  laki muutoin sitä nimenomaisesti salli. 

Kaikissa  näiden  ehtojen  ja  niiden  osien  kopioissa  on  lainattava  tätä  lausuntoa  aineettoman  omaisuuden  omistusoikeudesta  ja  esitettävä  kaikki  muut  huomautukset  aineettoman  omaisuuden  omistusoikeudesta,  milloin kopiointi sallitaan edellä määritellyn mukaisesti. 

9. Vastuun rajoittaminen

Tämän  sivuston  materiaalin  tarkoitus  on  antaa  käyttäjille  tietoa  ja  uutisia  FIRST STOPin  toiminnasta.  FIRST STOP  pyrkii  pitämään  materiaalin  ajantasaisena  ja  täsmällisenä.  Vaikka  näemme  kohtuullisesti  vaivaa  kaiken  sivustolle  laittamamme  tiedon  paikkansapitävyyden  varmistamiseen,  emme  takaa  paikkansapitävyyttä eksplisiittisesti emmekä implisiittisesti. 

TÄMÄ  SIVUSTO  TUODAAN  ESILLE  SELLAISENAAN  JA  FIRST STOP  KIISTÄÄ  KAIKKI  EDUSTAVUUDET JA TAKUUT, SUORAT JA EPÄSUORAT, MUKAAN LUKIEN ESIMERKIKSI SOPIVUUS  TIETTYYN TARKOITUKSEEN, MUTTEI SIIHEN RAJOITTUEN, NIIN LAAJASTI KUIN LAKI SALLII.  

Hyväksyt, että emme voi taata sivuston tai minkään siltä saamasi tai ottamasi tiedon turvallisuutta emmekä  siksi ole siitä millään tavoin vastuussa. 

FIRST STOP  KIISTÄÄ  LAIN  SALLIMASSA  MÄÄRIN  KAIKEN  VASTUUN  KAIKISTA  SINUN  TAI  KOLMANNEN  OSAPUOLEN  VAHINGOISTA  MUKAAN  LUKIEN  NIIHIN  RAJOITTUMATTA  MITKÄ 

TAHANSA EPÄSUORAT  TAI VÄLILLISET VAHINGOT, JOTKA AIHEUTUVAT KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTÖN,  TIETOJEN  TAI  VOITTOJEN  MENETYKSESTÄ,  SOVITUSTI  TAI  OIKEUKSIA  LOUKATEN,  JOTKA  AIHEUTUVAT SIVUSTON TAI SEN SISÄLLÖN KATSELUSTA, KÄYTÖSTÄ, NIIHIN LUOTTAMISESTA TAI  SIVUSTON  SUORITUSKYVYSTÄ  TAI  LIITTYVÄT  NIIHIN,  OLIPA  SYYNÄ  EPÄTÄSMÄLLISYYS,  VIRHE,  PUUTE TAI MIKÄ TAHANSA MUU SYY JA TEKIJÄNÄ FIRST STOP, SEN EDUSTAJAT, ASIAMIEHET  TAI KUKA TAHANSA MUU. 

Emme vastaa sopimussuhteessa, oikeuksia loukaten tai muutoin, jos kärsit tappiota tai vahinkoa sivustoon  liittyen kolmannen osapuolen hypertekstilinkistä. 

Emme  ole  vastuussa,  sopimussuhteessa  tai   oikeuksia  loukaten  (mukaan  lukien  huolimattomuus,  siihen  rajoittumatta), esisopimuksessa tai muin oikeuksin (muttei vilpillisesti) tai muuten sivustoon tai sillä meidän  ja muiden puolestamme tarjoamiin tuotteisiin tai palveluihin liittyen tai liittymättä: 

•  mistään  taloudellisista  tappioista  (mukaan  lukien  mutta  niihin  rajoittumatta  liikevaihdon,  voiton,  sopimusten, liiketoiminnan tai oletettujen säästöjen menetykset); tai 

•  liikearvon tai maineen menetyksistä; tai 

•  mistään erityisistä tai epäsuorista tai välillisistä tappioista; 

•  missään  tapauksessa  olivatpa  tappiot  ne  aiheuttaneen  tapahtuman  tapahtumapäivänä  kumman  tahansa meistä harkinnassa tai ei. 

MIKÄÄN  NÄISSÄ  KÄYTTÖEHDOISSA  EI  RAJOITA  TAI  POISTA  FIRST STOPIN  VASTUUTA  PETOLLISESTA VÄÄRISTELYSTÄ EIKÄ KUOLEMASTA TAI HENKILÖVAHINGOSTA, JOKA AIHEUTUU  FIRST STOPIN HUOLIMATTOMUUDESTA. 

10. FIRST STOPin oikeudet

10.1.  FIRST STOP varaa itselleen oikeuden: 

10.1.1.  muuttaa  tai  poistaa,  väliaikaisesti  tai  pysyvästi,  sivuston  (tai  minkä  tahansa  sen  osan)  ilmoittaen  ennakolta  tai  ilmoittamatta  sinulle  ja  vahvistat,  ettei  FIRST STOP  ole  vastuussa  sinulle  tai  millekään  komannelle osapuolelle mistään sivuston muutoksista tai sen poistosta;  

10.1.2. muuttaa nykyisiä käyttöehtoja silloin tällöin, ja kun sinä jatkat sivuston (tai sen jonkin osan) käyttöä  muutoksen  jälkeen  katsotaan  sinun  hyväksyneen  kyseisen  muutoksen.  Sinun  vastuullasi  on  tarkastaa  
säännöllisesti  ovatko  voimassa  olevat  käyttöehdot  muuttuneet.  Viimeisin  versio  laitetaan  aina  sivustolle  esiin. Jos et hyväksy jotain käyttöehtojen muutosta, on sinun lopetettava sivuston käyttö välittömästi. 

10.2. FIRST STOP pyrkii ylläpitämään sivustoa kohtuullisesti vaivaa nähden. Sivusto muuttuu ajoittain.  Sinulla ei ole oikeutta korvauksiin sen vuoksi, ettet pysty käyttämään jotain sivuston osaa tai jos sivuston  osa tai koko sivusto kaatuu, käyttö keskeytyy tai päättyy syistä, joihin emme voi vaikuttaa. 

11. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näitä käyttöehtoja säätelee ainoastaan Belgian laki, jonka vaatimusten mukaan ne on muotoiltu. 

Kaikki  näistä  käyttöehdoista  syntyvät  kiistat  alistetaan  yksinomaisesti  Brysselin  tuomioistuinten  ratkaistavaksi. Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt näiden tuomioistuinten tuomiovallan ratkaisupaikkana. 

12. Määräysten itsenäisyys

Jos  joku  näiden  käyttöehtojen  osa  katsotaan  laittomaksi,  pätemättömäksi  tai  jostain  syystä  voimaansaattamiskelvottomaksi,  se  ei  vaikuta  näiden  käyttöehtojen  muiden  kohtien  pätevyyteen  ja  voimaansaattamiskelpoisuuteen.  

13. Huomautukset

13.1.  Voit lähettää meille huomautuksia näihin käyttöehtoihin liittyen: 

13.1.1. postitse osoitteeseen Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgia; 

13.1.2. puhelimitse numeroon +3227146700; 

13.1.3. sähköpostitse osoitteeseen : contact.fi@firststop.eu

13.2. Lähetystosite  ei  takaa  meidän  saavan  huomautustasi.  Varmista, että  saat  meiltä  ilmoituksen,  joka  lähetetään kolmen (3) työpäivän sisällä siitä, kun vastaanotamme huomautuksesi. Säilytä ilmoitus.