On tärkeää, että Luet yes ymmärrät Nämä käyttöehdot ennen kuin käytät sivustoamme. avaamalla tämän sivuston yes käyttämällä sitä sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Jollet suostu noudattamaan näitä käyttöehtoja, et saa Avata sivustoa etkä käyttää sitä, yes first stop EUrope on oikeus rajoittaa pääsyäsi sivustolle tai estää se kokonaan. Jos et ymmärrä jotain kohtaa, Lähetä Meille tiedustelu sähköpostitse osoitteeseen contact.fi@firststop.eu

1. Määritelmät

"FIRST STOP" tarkoittaa First Stop Europe NV nimistä belgialaista osakeyhtiötä, Yonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgia, yes Joka on rekisteröity oikeushenkilöiden rekisteriin numerolla 0420.639.510 Brysselissä;

"Me" / "meitä" / "Meidän" viittaa FIRST STOPIIN;

"Käyttäjä (t)" tarkoittaa sivuston käyttäjää / käyttäjiä joko tai kollektiivisesti erik lakes asiayhteyden mukaan;

"Sivusto" tarkoittaa osoitteessa www.firststop.ie tai sen mahdollisesti myöhemmin korvaavassa URL osoitteessa olevaa sivustoa; yes

"Sinä / Sinun" tarkoittaa sinua Sivuston käyttäjänä.

2. Pääsy Sivustolle

Tämä Sivusto on FIRST STOPIN omaisuutta.

FirstStop varaa oikeuden milloin tahansa yksipuolisesti estää pääsyn Tälle Sivustolle tai sen osiin.

FirstStop varaa oikeuden keskeyttää tai lopettaa pääsyn Sivustolle välittömästi, jos luvaton Ihmisen toiminta, virus, virhe tai muu syy, Joka ei ole FIRST STOPIN hallinnassa, vioittaa tai uhkaa sivustoportaalin hallinnointia tai turvallisuudesta.

3. Sisältö

Tämän Sivuston sisältämät tiedot annetaan ainoastaan ​​tiedotustarkoituksessa eivätkä ne ole sitovia. 

FirstStop ei takaa Sivustolla olevien tietojen oikeellisuutta tai täydellisyyttä. Lukuun ottamatta Sivuston kautta tehtyjen tilausten toimittamista tai ellei muutoin ole nimenomaisesti mainittu, tästä ei Sivustosta johdu minkäänlaisia ​​muita oikeuksia.

FirstStop varaa oikeuden muuttaa yksipuolisesti Sivuston sisältöä yes ulkoasua milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

FirstStop ei ota vastuuta minkäänlaisista teknisistä, laitteisto- tai ohjelmistovioista, verkkoyhteyskatkoksista tai häiriöistä tiedonsiirrossa.

4. velvollisuudet Käyttäjän

Et saa käyttää Sivustoa tavalla, Joka loukkaa jonkin henkilön, Yrityksen tai yhteisön oikeuksia (mukaan lukien momma niihin rajoittumatta, immateriaalioikeudet, oikeudet luottamuksellisuuteen sekä yksityisyyden suojaan yes tietosuojaan); pyytämättömien joukko- tai tai yksittäisten sähköpostiviestien roskapostien lähettäminen Sivustolta tai niiden lähettämisen tukeminen on ehdottomasti kielletty.

Sitoudut olemaan lähettämättä Sivustolle tai siirtämättä sen kautta tietokoneviruksia, makroviruksia, Troijan hevosia, matoja tai mitään muuta, Yonka tarkoitus on haitata, häiritä tai keskeyttää tietokoneen normaaleja toimintaprosesseja.

Et saa ladata Sivustolle tai lähettää sen tai kautta julkaista sillä mitään materiaalia, Joka on herjaavaa, loukkaavaa, säädytöntä tai uhkaavaa, tai joka voi aiheuttaa mielipahaa, harmia tai tai turhaa ahdistusta Joka loukkaa voimassa Olevia lakeja tai tai määräyksiä jonkin henkilön oikeuksia (mukaan lukien momma niihin rajoittumatta tekijänoikeus, tietokantaoikeus yes luottamuksellisuus). 

Et saa luoda Sivustolle linkkejä ilman FIRST STOPIN etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Et saa yrittää puuttua Sivuston toimintaan etkä varsinkaan saa yrittää peukaloida, hakkeroida tai muuten häiritä tietokonejärjestelmää, palvelinta, reititintä tai muuta tähän Sivustoon liittyvää internetiin yhteydessä olevaa laitetta.

Et saa käyttää Sivustoa tavalla, Joka saattaa keskeyttää Sivuston toiminnan, vahingoittaa sitä, vähentää sen tai tehokkuutta jollakin tavalla heikentää Sivuston tehokkuutta tai toimivuutta.

Et saa luoda etkä julkaista hypertekstilinkkiä mihinkään Sivuston osaan tai yrittää Päästä luvattomasti Sivuston mihinkään osaan tai komponenttiin.

Mikaeli sinulle syntyy Jokin oikeus, vaatimus tai pot jotakin Sivuston loppukäyttäjää vastaan ​​johtuen tämän loppukäyttäjän Sivuston käytöstä, hyväksyt sen, että ajat kyseistä oikeuttasi, vaatimustasi tai kannettasi itsenäisesti yes ilman apuamme.  

5. Korvaus

Hyväksyt sen, että olet täysin vastuussa (yes korvaat Meille täysin kaikki ne kustannukset, jotka aiheutuvat) kaikista vaatimuksista, edge ista, vahingoista, menetyksistä, maksuista yes kustannuksista, mukaan lukien oikeudenkäyntikulut, jotka Meille aiheutuvat siitä, että olet rikkonut käyttöehtoja, sekä kaikesta muusta Meille syntyneestä vahingosta, Joka on seurausta sivuston käytöstäsi tai siitä, että joku muu henkilö tulee sivustolle käyttämällä sinun tietokonettasi tai Internet käyttötiliäsi.

6. Linkit Muille sivustoille

Tällä Sivustolla voi olla linkkejä muiden kolmansien osapuolten sivustoille lisäarvon tarjoamiseksi Käyttäjillemme. Hyväksyt sen, että FirstStop ei ole missään vastuussa näiden ulkoisten sivustojen tai lähteiden käytettävyydestä, emmekä doing tai ole vastuussa suoraan tai epäsuorasti näiden sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöstä (mukaan luettuna harhaanjohtava tai herjaava sisältö) mukaan luettuna (momma niihin rajoittumatta) kaikki mainokset, tuotteet tai tai aineistot palvelut, jotka ovat nähtävillä sivustoilla tai tai lähteissä saatavilla kyseisiltä sivustoilta tai lähteistä, emmekä myöskään mistään vahingosta, menetyksestä tai loukkauksesta, Joka on aiheutunut tai Yonka väitetään aiheutuneen siitä, että ulkoisilla sivustoilla tai ulkoisissa lähteissä olevaa sisältöä, tavaroita tai palveluita on käytetty tai niihin on luotettu.

7. Valvonta

FIRST STOPILLA on oikeus, momma ei velvollisuus, valvoa mitä tahansa Sivustoon liittyvää toimintaa yes sisältöä. FirstStop voi tutkia mitä tahansa ilmoitettua näiden Käyttöehtojen loukkausta tai Sivustoon liittyvää valitusta yes ryhtyä Mihin tahansa toimenpiteisiin, joita FirstStop pitää tarkoituksenmukaisina (mukaan luettuna, momma niihin kuitenkaan rajoittumatta, antaminen varoitusten, käyttäjän Sivustolle pääsyn määräaikainen tai pysyvä estäminen, Sivustolle pääsyyn asettaminen liittyvien ehtojen yes / tai minkä tahansa aineiston poistaminen Sivustolta).

8. Immateriaalioikeudet

Hyväksyt sen, että kaikki tekijänoikeudet, tietokantaoikeudet, tavaramerkit yes kaikki muut immateriaalioikeudet Sivustoon, mukaan luettuna, momma siihen rajoittumatta, sisältöön - Missä tahansa muodossa - kuuluvat aina Meille tai tai tiedontuottajillemme lisenssinantajillemme.

Sivuston osien käyttö - mukaan luettuna, momma niihin rajoittumatta, sisältö Missä tahansa muodossa yes taitto - on ehdottomasti kielletty ilman etukäteen antamaamme kirjallista suostumusta. Käyttö ilman FIRST STOPIN etukäteen antamaa kirjallista suostumusta voidaan katsoa immateriaalioikeuksien loukkaukseksi, ellei Laissa muuta nimenomaisesti määrätä.

Näiden Käyttöehtojen tai niiden Osan kopiossa on oltava Mukana tämä immateriaalioikeuksia koskeva lauseke, yes siinä on mainittava kaikki muut ilmoitukset immateriaalioikeuksien omistajista siltä Osin kuin kopiointi on edellä olevien määräysten mukaan sallittu. 

9. Vastuunrajoitukset

Tällä Sivustolla olevan aineiston tarkoituksena on antaa käyttäjille kätevästi Ajankohtaista tietoa FIRST STOPIN toiminnasta. FIRST STOPIN tavoitteena on pitää aineisto ajan tasalla oikeana yes. Vaikka pyrimmekin kohtuullisin ponnistuksin tarkistamaan kaiken sivustolla julkaisemamme tiedon virheettömyyden Emme, anna mitään, nimenomaisia ​​tai oletettuja, takuita tiedon oikeellisuudesta.

Tämä sivusto tarjotaan "sellaisena kuin se on" eikä firststop anna minkäänlaisia ​​nimenomaisia ​​tai epäsuoria takuita, mukaan lukien esimerkinomaisesti momma rajoittuen egg, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen lain sallimassa laajuudessa.

Hyväksyt sen, että Emme voi taata Sivuston eikä Sivustolla tarjottavan tai Sivustolta hankkimasi tiedon turvallisuudesta emmekä siksi voi olla millään tavalla vastuussa siitä.

 

Emme ole sopimusperusteisessa, tuottamuksellisessa tai muussa korvausvastuussa vahingosta, Yonka mahdollisesti kärsit tullessasi Sivustolle kolmannen osapuolen hypertekstilinkin kautta. Emme ole missään vastuussa sopimukseen, tuottamukseen (mukaan luettuna, momma siihen rajoittumatta, huolimattomuus) esisopimukseen tai muihin esityksiin (pois lukien vilpillinen harhaanjohtaminen) perustuen tai tai muuten Sivustoon Sivustolla tarjottuihin tuotteisiin tai tai palveluihin liittyen niihin liittymättömästi, olivatpa ne Meidän tarjoamiamme tai Meidän nimissämme tarjottuja:

- Mistään taloudellisista vahingoista (säästöjen mukaan luettuna, momma niihin rajoittumatta, liikevaihdon, liikevoiton, sopimusten, bisneksen tai oletettujen menetykset); tai

- Mistään good willin tai maineen menetyksestä; tai

- Erityisistä, epäsuorista tai seurannaismenetyksistä;

- Koskaan riippumatta siitä, olivatko kyseiset menetykset meistä jommankumman miellettävissä silloin, kun niiden perusteena oleva tapahtuma Sattui.

Mikään näissä käyttöehdoissa ei Sulje pois tai rajoita first stopin vastuuta vilpillisestä harhaanjohtamisesta tai first stopin huolimattomuudesta johtuvasta kuolemasta tai henkilövahingosta.

10. FIRST STOPIN oikeudet

10.1 FirstStop varaa oikeuden:

10.1.1. muuttaa Sivustoa tai lakkauttaa Sivuston (tai minkä tahansa sen Osan) väliaikaisesti tai tai pysyvästi ilmoittamalla ilmoittamatta siitä sinulle, yes vahvistat, että Emme ole missään vastuussa sinulle tai millekään kolmansille osapuolille mistään Sivustoon tehdyistä muutoksista tai sen lakkauttamisesta;

10.1.2. muuttaa näitä Käyttöehtoja ajoittain, yes Jos jatkat Sivuston (tai minkä tahansa sen Osan) käyttöä muutoksen jälkeen, sinun muutoksen katsotaan hyväksyneen kyseisen. Velvollisuutesi on tarkistaa säännöllisesti, ovatko Nämä Käyttöehdot muuttuneet. Sivustolla on aina uusin versio. Mikaeli et hyväksy näihin Käyttöehtoihin tehtyjä muutoksia sinun, tulee välittömästi lopettaa Sivuston käyttäminen.

10.2 FirstStop ylläpitää sivustoa kohtuullisin ponnisteluin. Sivustoa voidaan muuttaa ajoittain. Et ole oikeutettu mihinkään hyvitykseen sillä perusteella, ettet pysty käyttämään Sivustoa tai sen osaa käyttöhäiriön, toiminnan keskeytyksen tai lakkauttamisen vuoksi, silloin kun tämä johtuu olosuhteista, joihin Emme voi vaikuttaa.

11. Sovellettava laki ja tuomiovalta

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan yksinomaan Belgian lakia yes sitä tulkitaan Belgian Lain mukaan.

Brysselin oikeusistuimilla on yksinomainen tuomiovalta näistä Käyttöehdoista aiheutuvissa kiistoissa. Käyttämällä tätä Sivustoa hyväksyt kyseisten oikeusistuinten henkilöllisen tuomiovallan yes alueellisen toimivallan.

12. Osapätemättömyys

Mikaeli jotakin näiden Käyttöehtojen kohtaa pidetään lainvastaisena, pätemättömänä tai Mistä tahansa syystä täytäntöönpanokelvottomana, jätetään kyseinen ehto ottamatta huomioon, eikä se rajoita näiden Käyttöehtojen muiden kohtien pätevyyttä tai täytäntöönpanokelpoisuutta.

13. Tiedonannot

13.1 Voit lähettää Meille näiden Ehtojen mukaisia ​​tai niihin liittyviä tiedonantoja:

13.1.1. postitse osoitteeseen : Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgium;

13.1.2. puhelimitse numeroon : 040 3218999; tai

13.1.3. sähköpostitse osoitteeseen : contact.fi@firststop.eu

13.2 Koska tiedonannon lähettäminen ei takaa sitä, että olemme vastaanottaneet tiedonantosi, sinun tulee huolehtia siitä, että olet saanut meiltä kuittauksen. Pyrimme kuittaamaan tiedonantosi Kolmen työpäivän sisällä tiedonantosi vastaanottamisesta, yes kehotamme sinua säilyttämään kuittauksemme.