TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

”Me”, Belgian lainmukainen Bridgestone Europe NV/SA -yhtiö, jonka rekisteröidyn toimipaikan osoite on Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgia ja jonka yritystunnus on 0441192820, käsittelemme henkilötietoja, joita keräämme ”sinulta” ja/tai ”sinusta” vieraillessasi sivustollamme tai ollessasi muulla tavoin vuorovaikutuksessa kanssamme. Koska toimipaikkamme sijaitsee Euroopan unionissa, käsittelemme henkilötietojasi sovellettavien EU:n tietosuojalakien ja muiden lakisääteisten säännösten mukaisesti.

Tässä tietosuojakäytännössä (”Käytäntö”) kerrotaan, miten keräämme ja käytämme henkilötietojasi ja miten voit itse hallita niiden käyttöä, sekä kuvataan käytäntöjämme, jotka koskevat tähän käytäntöön liittyviä tai niihin viittaavia tietoja, joita keräämme sivustoiltamme (esim. verkkosivustot, tietokone- tai mobiilisovellukset, sosiaalinen media ja HTML-muotoiset sähköpostiviestit) sekä muualla kuin verkossa suoritettavasta myynti- ja markkinointitoiminnasta (yhteisnimitykseltään ”Palvelut”).    

1. Mitkä tiedot ovat henkilötietoja?

Henkilötietoja ovat tiedot, joiden perusteella sinut (palvelun käyttäjä) voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa. Epäsuora tunnistaminen tarkoittaa tunnistamista yhdistelemällä tietoja, kuten nimi, käyttäjänimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, laitteen yksilöivä tunnus, kuten IMEI-koodi, MAC-osoite tai IP-osoite.

2. Miten ja miksi keräämme henkilötietoja?

 1. Meille antamasi tiedot

Voimme kerätä henkilötietojasi, kun käytät palvelujamme. Sinulta pyydetään joko suoraan suostumus henkilötietojesi keräämiseen ja myöhempään käsittelyyn tai sinulle vähintäänkin ilmoitetaan, että tietoja käsitellään jonkin muun laillisen syyn perusteella.  Käytämme henkilötietojasi alla kuvailtuihin tarkoituksiin tai tarkoituksiin, jotka mainitaan, kun sinulta pyydetään suostumusta. Emme kerää ja käsittele enemmän tai muita henkilötietoja kuin mikä on välttämätöntä kulloisenkin tarkoituksen täyttämiseksi. Käytämme henkilötietoja vain tässä käytännössä kuvatulla tavalla, ellet ole erikseen antanut suostumustasi henkilötietojesi muuhun käyttöön. Jos aiomme käyttää henkilötietojasi muihin kuin niihin tarkoituksiin, joihin alun perin keräsimme niitä, ilmoitamme siitä sinulle etukäteen, ja tapauksissa, joissa käsittely perustuu suostumukseesi, käytämme henkilötietojasi muihin tarkoituksiin vain suostumuksellasi.

Jos henkilötietojesi käsittelymme perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus perua suostumuksesi milloin tahansa, sen vaikuttamatta ennen perumista tapahtuneen käsittelyn laillisuuteen.

Jokaisessa rekisteröitymislomakkeessa kerrotaan, millaisia henkilötietoja keräämme. Erilaiset tarkoitukset voivat vaatia erilaisten henkilötietojen keräämistä. Esimerkiksi:

 • saadaksesi markkinointitietoja voit joutua antamaan koko nimesi, kotiosoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja/tai puhelinnumerosi
 • osallistuaksesi kilpailuihimme tai muihin kampanjoihimme voit joutua antamaan koko nimesi, kotiosoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja/tai puhelinnumerosi
 • ottaaksesi meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta voit joutua antamaan koko nimesi, sähköpostiosoitteesi ja/tai puhelinnumerosi
 • luodaksesi käyttäjätilin, jotta voit käyttää verkkopohjaisia kaupallisia työkalujamme tai sovelluksiamme, kuten verkkokauppoja, verkkopohjaisia kalentereja, kuljetuskaluston hallintasovelluksia, tarjouspyyntötyökaluja jne., sinua voidaan pyytää antamaan tietoja, kuten koko nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, taloudellisia tietoja, käyttäjänimi ja salasana sekä ajoneuvotietoja, mukaan lukien rekisterinumero, ajoneuvon merkki ja malli, rekisteröintipäivä
 • luodaksesi käyttäjätilin sosiaalisen median työkaluissa, kuten blogeissa, foorumeissa ja keskustelupalstoilla, voit joutua antamaan nimen, sähköpostiosoitteen, käyttäjänimen ja salasanan
 • edellä mainittujen työkalujen lisäkäyttö niiden tarkoituksen mukaisesti saattaa edellyttää, että käyttäjä antaa lisätietoja, esimerkiksi kotiosoitteen ja tilaustietoja
 • tarjotaksemme sinulle meiltä tilaamasi rengas- ja ajoneuvohallintapalvelut saatamme pyytää rekisteröidyn suostumusta kuljettajan toimintaa sekä kuljettajan maantieteellistä sijaintia koskevan tiedon keruulle osana palveluiden toiminnallisuuksia.

 

 1. Tiedot, joita saamme, kun käytät palvelujamme

Pyrimme jatkuvasti parantamaan kokemustasi käydessäsi sivustoillamme tai kun asioit kanssamme muilla tavoin.

Voimme kerätä henkilötietojasi, kun asioit kanssamme tai käytät palveluja. Keräämämme henkilötiedot voivat sisältää ainakin seuraavat tiedot:

 • laitetiedot (esim. laitemalli, käyttöjärjestelmän versio, laitteen tunnukset tai puhelinnumero)
 • lokitiedot (esim. IP-osoitteet, järjestelmän aktiivisuus, laiteasetukset, selaimen tyyppi ja kieli, pyyntösi päiväys ja kellonaika)
 • evästeet (evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa tietokoneellesi tai muulle laitteelle sivustomme kautta)
 • verkkojäljitteet (nämä ovat sivustolle tai sähköpostiviestiin upotettuja pieniä kuvia tai kohteita, jotka yleensä ovat näkymättömiä sinulle mutta joiden avulla BSEU voi varmistaa, oletko käynyt kyseisellä sivulla tai lukenut sähköpostiviestin. Verkkojäljitteet toimivat yleensä yhdessä evästeiden kanssa, ja käytämme näitä molempia samalla tavalla)
 • asiakkaan toiminta verkkosivustolla, kuten klikkaukset, vierittäminen, hiiren liikkeet, sessiotiedot
 • jotta saisit tilaamasi palvelut, voimme kerätä tietoa laitteistasi, esim. HTTP-otsikkotiedot (määritellään jäljempänä) tai muut verkkoyhteysprotokollat, selain- tai laitetyypin ja -version, käyttöjärjestelmän, user-agent-tunnisterivin ja tiedot koskien mobiililaitteeseen asennettuja sovelluksia tai niiden käyttöä, näytön
 • resoluution ja ensisijaisen kielen. Voimme lisäksi kerätä johdettuja maantieteellistä sijaintia ja toimintaa koskevia tietoja liittyen laitteidesi käyttöön.

Evästekäytännöstämme saat tarkat tiedot sivustollamme käytettävistä evästeistä ja verkkojäljitteistä, esimerkiksi niiden hallinnasta, erityistarkoituksista, tietoluokista, joita ne auttavat tallentamaan, ja siitä, kuinka kauan ne pysyvät laitteellasi.

3. Mitä teemme henkilötiedoillasi?

Kaikki keräämämme henkilötietosi säilytetään suojatussa, omassa hallinnassamme olevassa infrastruktuurissa ulkoisten palveluntoimittajien tukemana tämän käytännön kohdassa 5 kuvatulla tavalla.

Riippuen palveluiden käytöstäsi voimme kerätä ja käyttää henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin (”Tarkoitukset”):

 • rekisteröimme sinut palveluiden käyttäjäksi ja toimitamme sovitut palvelut sinulle
 • varmistamme, että palveluiden sisältö esitellään sinulle sinun ja laitteesi kannalta tehokkaimmalla tavalla
 • käsittelemme verkkotilauksiasi
 • käsittelemme ja hallinnoimme valituksia ja pyyntöjä
 • tutkimme ja analysoimme markkinoita sekä tapoja, joilla asiakkaat käyttävät tuotteitamme ja palveluitamme (esim. käyttämällä rengas- ja ajoneuvotietojen antureihin perustuvaa analytiikkaa, kysymällä mielipidettäsi tuotteistamme ja palveluistamme tai pyytämällä sinua vastaamaan kyselyyn)
 • arvioimme ja parannamme tuotteitamme ja palveluitamme ja korjaamme niiden virheitä
 • sisäinen arkistointi
 • markkinointi, mukaan lukien meiltä pyytämiesi tietojen toimittaminen sinulle (ks. jäljempänä suoramarkkinointia koskeva osio)
 • järjestämme kilpailuja ja/tai muita kampanjoita
 • rekrytointi (jos olet antanut meille siihen liittyvää tietoa)
 • ilmoitamme sinulle tietyistä palveluiden muutoksista.
 • Emme kerää henkilötietoja, jotka eivät ole olennaisia yllä mainittujen tarkoitusten kannalta tai joista ei ole sinulle erikseen ilmoitettu pyytäessämme suostumusta henkilötietojesi käsittelyyn, emmekä säilytä tietoja pidempään kuin tarkoitukset edellyttävät tai, kuten toisinaan voi olla, sopimuksen tai lain määräämää ajanjaksoa pidempään.

Tämä tarkoittaa, että säilytämme henkilötietoja,

 • kunnes sinä rekisteröitynä vastustat tällaista käsittelyä. Vastustamismahdollisuudesta ilmoitetaan jokaisessa viestissä. Tapauksissa, joissa käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella (esim. suoramarkkinointi), käsittely lopetetaan, jos vastustamiselle on asianmukaiset perusteet
 • oikeutetun edun päättymiseen asti niissä tapauksissa, joissa käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella eikä vastustamiselle ole perusteita, esimerkiksi jos tavoitteena on varmistaa velvollisuuksiesi toteutuminen tai estää petos
 • niin kauan kuin meillä on siihen lakisääteinen velvollisuus niissä tapauksissa, joissa henkilötietojesi käsittely perustuu lakisääteiseen velvollisuuteen
 • kunnes pyytämäsi palvelu ja/tai toiminto on suoritettu tai kunnes vetäydyt palvelusta/toiminnosta tapauksissa, joissa käsittelemme tietoja sinulle toimitettavien palveluiden yhteydessä eikä tietojen säilyttämiselle ole muuta tarkoitusta
 • kunnes suostumus tietojen käsittelyyn perutaan niissä tapauksissa, joissa henkilötietojesi käsittely perustuu ainoastaan suostumukseesi eikä henkilötietojen käsittelylle ole lakisääteisiä perusteita (ja mahdollisuudesta perua suostumus ilmoitetaan jokaisessa viestissä).

 

Sinulle ilmoitetaan aina, myös silloin kun suostumusta ei sovellettavan lain perusteella tarvita, että henkilötietojasi säilytetään ilmoitettua tarkoitusta varten, ja siitä, käsitelläänkö henkilötietoja lakisääteisen tai sopimukseen pohjautuvaan vaatimuksen perusteella tai sopimuksen tekemistä varten, siitä, onko sinulla velvollisuus toimittaa henkilötietoja, sekä siitä, mitä seurauksia kyseisten tietojen toimittamatta jättämisellä voi olla.

Yleensä poistamme sinusta keräämämme henkilötiedot, jos niitä ei enää tarvita alkuperäistä keräystarkoitusta varten. Meillä voi kuitenkin olla lakisääteinen velvollisuus säilyttää henkilötietojasi pidempään.

4. Henkilötietojesi luottamuksellisuus ja tietoturva

Otamme tietoturvan erittäin vakavasti. Varmistamme keräämiemme tietojen asianmukaisen turvallisuustason käyttämällä kohtuullisia fyysisiä, sähköisiä ja hallinnollisia toimenpiteitä estääksemme siirrettyjen, tallennettujen tai muuten käsiteltyjen henkilötietojen vahingossa tapahtuvan tai laittoman tuhoamisen, häviämisen, muuttamisen, luvattoman luovuttamisen tai henkilötietoihin pääsyn. Tietoturvaperiaatteemme ja -menettelymme ovat laajalti hyväksyttyjen kansainvälisten standardien mukaisia, ja niitä arvioidaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa, jotta ne vastaavat liiketoimintamme tarpeita, teknologian muutoksia ja viranomaisvaatimuksia. Pääsy henkilötietoihisi myönnetään vain niille työntekijöille, palveluntarjoajille tai tytäryhtiöillemme, joilla on siihen liiketoiminnallinen tarve tai jotka vaativat sitä velvollisuuksiensa suorittamiseksi.

Optimoimme henkilötietojesi tietoturvan mm. seuraavilla tavoilla:

 • käyttämällä tarvittaessa salausta
 • käyttämällä salasanasuojausta
 • pyytämällä sopimukseen perustuvat takeet kolmansilta osapuolilta
 • rajoittamalla pääsyä henkilötietoihisi tiedon tarpeen periaatteen mukaisesti (esim. pääsy henkilötietoihisi myönnetään vain työntekijöille, jotka tarvitsevat niitä yllä mainittuihin tarkoituksiin)
 • ryhtymällä kaikkiin kohtuullisiin varotoimenpiteisiin varmistaaksemme, että työntekijämme ja kumppanimme, joilla on pääsy henkilötietoihisi, ovat saaneet tietosuojavaatimuksia koskevaa koulutusta ja että he käsittelevät henkilötietojasi ainoastaan tämän käytännön ja sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

Jos henkilötietojen tietoturvaa loukataan, noudatamme sovellettavia tietoturvaloukkauksista ilmoittamista koskevia lakeja.

5. Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Luovutamme henkilötietojasi vain alla kuvailtuihin tarkoituksiin ja alla mainituille kolmansille osapuolille. Toteutamme asianmukaiset toimenpiteet varmistaaksemme, että henkilötietojasi käsitellään, suojataan ja siirretään sovellettavien lakien mukaisesti.

 1. Bridgestone-konsernin sisällä Euroopassa

Kuulumme globaaliin organisaatioon (Bridgestone-konserni), joka koostuu useista yhtiöistä Euroopassa ja muualla maailmassa. Henkilötietojasi voidaan siirtää yhdelle tai useammalle Bridgestone-konsernin tytäryhtiölle Euroopassa tai Euroopan ulkopuolella, jos tietojen käsittely ja säilytys, palveluiden toimittaminen sinulle, asiakastuen tarjoaminen, palvelun parantamista koskevat päätökset, sisällön kehittäminen tai muut tämän käytännön tarkoitukset sitä edellyttävät.

Edellä mainittu liittyy kiinteästi

 • mihin tahansa palveluun, jota jokin Bridgestone-yhtiö toimittaa toiselle Bridgestone-yhtiölle (käsittelyä koskevan sopimuksen perusteella) tai
 • siihen, että useampi kuin yksi Bridgestone-yksikkö päättää, miten henkilötietojasi käytetään (yhteistä rekisterinpitoa koskevan sopimuksen mukaisesti) tai
 • siihen, että toisesta Bridgestone-yksiköstä tulee tiettyä tarkoitusta varten henkilötietojesi erillinen rekisterinpitäjä (esim. nimenomaisen suostumuksesi perusteella).
 1. Ulkoiset palveluidentarjoajat

Tarvittaessa annamme muille yhtiöille ja henkilöille toimeksiannon suorittaa puolestamme tiettyjä omia palvelujamme tukevia tehtäviä tietojen käsittelyä koskevien sopimusten puitteissa. Saatamme esimerkiksi toimittaa henkilötietoja edustajille, alihankkijoille tai kumppaneille, jotta nämä voivat toimittaa tietojenkäsittelypalveluita tai lähettää sinulle pyytämiäsi tietoja. Jaamme tällaista tietoa ulkoisille palveluntarjoajille tai annamme heille pääsyn tällaisiin tietoihin vain siinä määrin kuin on tarpeellista pyyntösi toteuttamiseksi. He eivät saa käyttää kyseisiä tietoja mihinkään muihin tarkoituksiin, etenkään omiin tai kolmansien osapuolten tarkoituksiin. Ulkoiset palveluntarjoajamme ovat sopimuksella sitoutuneet kunnioittamaan henkilötietojesi luottamuksellisuutta.

 1. Liiketoimintasiirrot

Minkä tahansa uudelleenjärjestelyn, fuusion tai myynnin tai muun omaisuuserien siirron (yhteisesti ”liiketoimintasiirto”) yhteydessä siirrämme tietoja, henkilötiedot mukaan lukien, asianmukaisessa laajuudessa ja liiketoimintasiirron edellyttämällä tavalla ja edellyttäen, että vastaanottava osapuoli sitoutuu kunnioittamaan henkilötietojasi sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Varmistamme henkilötietojen luottamuksellisuuden jatkossakin ja ilmoitamme asianomaisille käyttäjille ennen kuin henkilötietoihin aletaan soveltaa toista tietosuojaselostetta.

 1. Julkisen sektorin toimijat

Luovutamme henkilötietojasi julkisen sektorin toimijoille vain silloin, kun laissa niin edellytetään. Vastaamme esimerkiksi oikeusistuinten, lainvalvontaviranomaisten, sääntelyviranomaisten ja muiden viranomaisten, myös mahdollisesti asuinmaasi ulkopuolisten viranomaisten, pyyntöihin.

 1. Muut lakisääteiset syyt

Voimme lisäksi luovuttaa henkilötietojasi suojellaksemme oikeutettuja etujamme tai jos laissa niin vaaditaan tai sallitaan tai jos sinä annat nimenomaisen suostumuksen henkilötietojesi tällaiselle siirrolle.

 1. Henkilötietojen kansainväliset siirrot

Tietyissä olosuhteissa meidän on myös siirrettävä henkilötietojasi Euroopan unionin/Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisiin maihin (”kolmannet maat”). Siirrot kolmansiin maihin voivat liittyä mihin tahansa tämän käytännön mukaiseen käsittelyyn. Tämä käytäntö on voimassa myös, jos siirrämme henkilötietoja kolmansiin maihin, joissa noudatetaan asuinmaastasi poikkeavaa tietoturvallisuuden tasoa.

Henkilötietoja siirretään muihin maihin kuin niihin, joiden kohdalla Euroopan komissio on tehnyt tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen osoitteessa https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_fi julkaistun luettelon mukaisesti, sopimuksen perusteella. Sopimuksissa käytetään Euroopan komission käyttämiä vakiosopimuslausekkeita tai muita, sovellettavan lain mukaisia asianmukaisia suojatoimia.

6. Suoramarkkinointi

Kun käytät palveluitamme, sinulta saatetaan kysyä, haluatko saada tietynlaista markkinointitietoa puhelimitse, tekstiviestitse, sähköpostitse ja/tai postitse. Jos teet näin, suostut siihen, että voimme käyttää henkilötietojasi tarjotaksemme sinulle tietoa tuotteistamme, kampanjoistamme ja erikoistarjouksistamme sekä muuta tietoa tuotteistamme ja palveluistamme.

Voit milloin tahansa muuttaa suoramarkkinointia koskevia valintojasi käyttämällä jokaiseen suoramarkkinointipostitukseen sisältyvää kieltämisvaihtoehtoa, ottamalla meihin yhteyttä tämän käytännön alla olevan kohdan 12 mukaisesti tai muuttamalla käyttäjätilisi tietoja, jos tämä vaihtoehto soveltuu.

7. Henkilötietoja koskevat käyttäjäoikeudet

Rekisteröitynä sinulla on erityisiä lakisääteisiä oikeuksia koskien sinulta keräämiämme henkilötietoja. Oikeudet koskevat kaikkia tässä käytännössä määriteltyjä käsittelytoimenpiteitä. Kunnioitamme yksilön oikeuksiasi ja reagoimme huolenaiheisiisi asianmukaisesti.

Seuraava luettelo sisältää tietoa tietosuojalakien mukaisista oikeuksistasi:

 • Oikeus tietojen oikaisemiseen: Voit pyytää meiltä itseäsi koskevien tietojen oikaisua. Toteutamme kohtuulliset toimenpiteet, joilla varmistetaan, että hallussamme tai hallinnassamme olevat henkilötiedot, joita käytetään jatkuvasti, ovat täsmällisiä, täydellisiä, ajantasaisia ja asianmukaisia käytössämme olevien uusimpien tietojen perusteella. Silloin kuin mahdollista, tarjoamme itsepalveluun perustuvia internetportaaleja, joissa käyttäjät voivat tarkastella ja oikaista omia henkilötietojaan.

 

 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Voit pyytää meiltä henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, jos
  • kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa niiden paikkansapitävyyden
  • käsittely on lainvastaista ja pyydät käytön rajoittamista sen sijaan, että ne poistettaisiin
  • emme enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja, mutta tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
  • vastustat henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö oikeutetut perusteemme sinun perusteesi.

 

 • Oikeus tietojen näkemiseen: Voit pyytää meiltä tietoa sinusta säilyttämistämme henkilötiedoista, mukaan lukien tietoa hallussamme tai hallinnassamme olevista henkilötietoryhmistä, mihin tietoja käytetään, mistä niitä on kerätty, jos ei suoraan sinulta, ja kenelle niitä on mahdollisesti luovutettu. Voit saada meiltä ilmaiseksi yhden kopion hallussamme olevista henkilötiedoistasi. Pidätämme oikeuden veloittaa kohtuullinen maksu mahdollisista pyytämistäsi lisäkopioista.

 

 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Voimme pyynnöstäsi siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti toteutettavissa, sillä edellytyksellä, että henkilötietojasi käsitellään oman suostumuksesi perusteella tai kun käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Voit pyytää, että siirrämme henkilötiedot suoraan yksilöimällesi toiselle rekisterinpitäjälle sen sijaan, että saisit kopion niistä.

 

 • Oikeus tietojen poistamiseen: Voit pyytää meiltä henkilötietojesi poistamista, jos
  • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
  • sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi jatkokäsittelyä (ks. alla) ja käyttää tätä oikeuttasi käsittelyn vastustamiseen
  • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti, paitsi jos käsittelymme on tarpeen
  • käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
  • etenkin lakisääteisten tietojen säilyttämistä koskevien vaatimusten perusteella
  • oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

 

 • Vastustamisoikeus: Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka ei perustu suostumukseesi vaan meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun. Siinä tapauksessa emme enää käsittele henkilötietojasi, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Jos vastustat käsittelyä, ilmoita, haluatko että henkilötietosi poistetaan vai haluatko rajoittaa niiden käsittelyä.

 

 • Valitusoikeus: Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai jossa väitetty rikkominen on tapahtunut.

Pyrimme täyttämään pyyntösi 30 vuorokauden sisällä. Pyynnön täyttäminen voi kestää pidempään johtuen erityisistä lakisääteisiin oikeuksiin tai pyyntösi monimutkaisuuteen liittyvistä syistä.

Tietyissä tilanteissa emme voi antaa sinulle pääsyä kaikkiin tai joihinkin henkilötietoihisi lakisääteisistä säännöksistä johtuen. Jos epäämme pyyntösi päästä tietoihin, ilmoitamme epäämisen syyn.

Joissakin tapauksissa emme mahdollisesti pysty yksiselitteisesti tunnistamaan sinua henkilötietojesi perusteella johtuen pyynnössäsi antamistasi tunnistetiedoista. Tapauksissa, joissa emme pysty tunnistamaan sinua rekisteröidyksi, emme pysty noudattamaan pyyntöäsi tässä osiossa kuvattujen lakisääteisten oikeuksiesi täytäntöönpanemiseksi, ellet toimita tunnistamisen mahdollistavia lisätietoja.

Ilmoita halustasi käyttää lakisääteisiä oikeuksiasi sähköpostitse osoitteeseen https://privacy.bridgestone.eu?language=FI.
Voit myös tavoittaa tietosuojan yhteyshenkilöllemme:
https://privacy.bridgestone.eu/index.php?tmpl=tmpl_contact_form&language=FI

Jos uskot, että henkilötietojesi käsittely loukkaa lakisääteisiä oikeuksiasi, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavalvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa vakinainen asuinpaikkasi tai työpaikkasi on tai jossa väitetty rikkominen on tapahtunut.

8. Linkit

Palveluissamme voi toisinaan olla hyperlinkkejä sivustoille, jotka eivät ole hallinnassamme. Vaikka varmistamme parhaamme mukaan, että sivustollamme olevat linkit johtavat vain sivustoille, jotka noudattavat samoja turvallisuus- ja luottamuksellisuusstandardeja kuin me, emme ole vastuussa tällaisilla muilla sivustoilla mahdollisesti antamiesi tietojen turvallisuudesta ja luottamuksellisuudesta. Suosittelemme, että luet näiden sivustojen tietosuoja- ja muut asianmukaiset selosteet, ennen kuin annat niillä tietoja.

9. Alaikäiset

Alle 16-vuotiaiden ei tulisi antaa meille henkilötietojaan ilman vanhemman tai huoltajan lupaa ja valvontaa. Emme halua tallentaa tai käsitellä tällaisten henkilöiden henkilötietoja tai siirtää niitä kolmansille osapuolille ilman kyseistä lupaa. Jos huomaamme, että tätä nuorempien henkilöiden henkilötietoja on vahingossa kerätty, poistamme kyseiset tiedot ilman aiheetonta viivytystä.

10. Arkaluontoiset tiedot

Emme käsittele sinua koskevia henkilötietojen erityisryhmiä (”arkaluontoiset tiedot”). Arkaluontoisia tietoja ovat henkilötiedot, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys, geneettisiä tietoja tai biometrisia tietoja henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten tai terveyttä koskevia tietoja taikka luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä tai suuntautumista koskevia tietoja.

11. Periaatteiden muutokset

Pidätämme oikeuden oman harkintamme mukaisesti muuttaa tietosuojakäytäntöjämme ja päivittää ja muuttaa tätä käytäntöä milloin tahansa. Siksi suosittelemme tämän käytännön lukemista säännöllisesti. Tämä käytäntö ovat voimassa sivun yläreunassa näkyvässä ”päivitetty viimeksi” -päivämäärästä lähtien. Käsittelemme henkilötietojasi tämän käytännön mukaisesti, joiden perusteella ne on kerätty, ellei meillä ole suostumustasi käsitellä niitä muilla tavoin.

Arkistoimme tämän käytännön aikaisemmat versiot, jotta voit tarvittaessa tutustua niihin.