TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ 


Me, First Stop Suomi (Bridgestone Europe NV/SA Suomen Sivuliike), huolehdimme sinun yksityisyydestäsi ja olemme sitoutuneet suojelemaan henkilötietojasi parhaamme mukaan. Tämä tietosuojakäytäntö kuvaa miten ja miksi me keräämme, säilytämme ja ylläpidämme henkilötietojasi, ja miten voit käyttää henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä oikeuksiasi.


Mitä tietoja keräämme ja mihin tarkoituksiin?

Tässä kohdassa kerromme, mitä henkilötietoja keräämme sinusta ja mitä tarkoituksia varten.

Keräämme seuraavia tietoja:

Henkilötietoja kuten nimi, osoite, sähköposti ja matkapuhelinnumero, joita ilman emme voi toimittaa tilaamiasi tuotteita, palveluita tai tilaamaasi viestintää tai muuta sisältöä

Mahdolliset sisältöjemme käyttöön tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat

Yhteydenottosi asiakaspalveluumme

Tiedot suoramarkkinointiluvista ja -kielloista

Meidän ja jälleenmyyjiemme palveluiden käyttöön liittyviä tietoja, kuten lähin First Stop –liikkeesi ja millaisia palveluita olet käyttänyt sekä antamasi profilointi- ja kiinnostustiedot

Sisältöjemme käytön perusteella evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla havainnoidut tiedot, kuten sisältöjen klikkaus- ja katselutiedot, IP-osoite, laite-, näyttö- ja käyttöjärjestelmätiedot ja yksilöllinen laite- tai evästetunnus (ks. kohta Evästeet verkkosivuilla).

Saamme käsittelemämme henkilötiedot pääsääntöisesti suoraan sinulta antaessasi tiedot lomakkeella, rekisteröinti- tai osallistumissivulla tai vastaavassa yhteydessä, lukuun ottamatta havainnoituja tietoja, jotka saamme automaattisesti sisällöissämme käytettyjen tekniikoiden avulla. Voimme myös saada henkilötietojasi First Stop -ketjuun kuuluvilta liikkeiltä, joissa olet asioinut. Tällaisia tietoja voimme käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin, ellet ole kieltänyt tietojesi käyttöä näihin tarkoituksiin.

Käytämme tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

Tekemiesi tilausten tai palveluidemme toimittamiseksi ja asiakassuhteen hoitamiseksi (ml. mahdollinen laskutus- ja perintä)

Lähettääksemme sinulle tietoa meidän ja jälleenmyyjiemme tuotteista ja palveluista puhelimitse, postitse tai sähköisesti, kuten suoramarkkinointiviestejä tai uutiskirjeitä 

Järjestämiemme kilpailujen ja arvontojen suorittaminen

Tarjotaksemme sinulle paremman asiakaskokemuksen personoimalla sinulle näytettävää tai lähetettävää sisältöä mieltymystesi perusteella (profilointi, mainonnan kohdentaminen ja segmentointi);

Palveluidemme ja sisältöjemme analysointiin ja kehittämiseen

Millä perusteella käsittelemme tietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi vain laissa säädetyillä perusteilla. Henkilötietojesi käsittely voi perustua:

Sopimukseen, jos olet liittynyt kanta-asiakasohjelmaamme tai tilannut meiltä tuotteita tai palveluita

Oikeutettuun etuun, kun käsittelemme henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin ilman, että olet kanta-asiakkaamme, tai liiketoimintamme ja asiakaspalvelumme kehittämiseen, palveluidemme käytön analysointiin, profilointiin ja segmentointiin, petosten tai väärinkäytösten estämiseen tai muihin vastaaviin perusteltuihin tarkoituksiin 

Suostumukseen, kun käsittelemme henkilötietojasi lähettääksemme sinulle sähköistä suoramarkkinointia tai uutiskirjeitä

Miten voit vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn?

Sinulla on mahdollisuus alla kuvatuin tavoin vaikuttaa siihen, miten me käsittelemme tietojasi: 

Sinulla on aina oikeus tarkastaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Jos lähetämme sinulle uutiskirjeitä sähköpostilla, voit tarkistaa sinusta tallennetut tiedot uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

Pyynnöstäsi myös oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Voit myös halutessasi saada siirretyksi antamasi henkilötiedot, joita käsittelemme sopimuksen tai suostumuksen perusteella.

Sinulla on aina oikeus peruuttaa antamasi suostumus (esim. suoramarkkinointiin) tai uutiskirjeen tilaus joko markkinointiviestissä tai uutiskirjeessä olevan linkin kautta tai ottamalla yhteyttä tässä käytännössä mainittuun yhteyshenkilöön.

Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin sekä tähän liittyvää profilointia olemalla yhteydessä tässä käytännössä mainittuun yhteyshenkilöön.

Lisäksi sinulla on oikeus henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella vastustaa käsittelyä, jota suoritamme oikeutetun edun perusteella. Tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioimme perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan myös pyynnöstäsi rajoittaa mm. silloin, kun kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.

Vastaamme pyyntöihisi 30 päivän sisällä. 

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että tietojasi on käsitelty tämän tietosuojakäytännön tai kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti. Valvontaviranomaisen yhteystiedot löytyvät osoitteesta: www.tietosuoja.fi


Kuinka kauan säilytämme tietoja?

Yleisesti me säilytämme sinusta kerättyjä tietoja niin pitkään kuin se on tarpeellista yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti, kuten sellaisen viestinnän, tiedotuksen ja sisältöjen tarjoamiseksi, jota olet pyytänyt meiltä. Markkinointitarkoituksiin kerättyjä tietoja säilytämme niin kauan kuin et ole kieltänyt tietojesi käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin tai ne eivät muuten ole vanhentuneet. Jos käytät markkinoinnin vastaanottamiseen liittyvää vastustamisoikeuttasi, voimme kuitenkin säilyttää tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen. 

Sellaiset tiedot, joita olemme sovellettavan lainsäädännön perusteella velvoitettuja säilyttämään tietyn määräajan, säilytämme tällaiset tiedot säädetyn ajan jonka jälkeen ne poistetaan. Tämä tarkoittaa, että tiedon säilytyksen kesto vaihtelee riippuen millaista tietoja olemme keränneet, mutta periaatteemme on poistaa kaikki tiedot kun niitä ei ole tarpeellista enää säilyttää.

Luovutammeko tai siirrämmekö tietojasi ulkopuolisille? 

Me emme myy, siirrä tai luovuta tietojasi kolmansille osapuolille muuten kuin tässä kohdassa kuvatulla tavalla. 

Voimme luovuttaa tietojasi First Stop -ketjuun kuuluville yrityksille tässä tietosuojakäytännössä kuvattuihin tarkoituksiin. Mikäli toteutamme yritysjärjestelyitä, kuten liiketoimintasiirtoja, tietojasi voidaan luovuttaa tähän järjestelyyn liittyville yhtiöille ja näiden neuvonantajille.

Käytämme palveluidemme toteuttamisessa ulkopuolisia palveluntarjoajia, joille voimme siirtää henkilötietojasi tässä tietosuojakäytännössämme kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kaikki palveluntarjoajamme sijaitsevat Euroopan Unionissa tai Euroopan talousalueella tai, jos käytämme EU:n tai ETA:n ulkopuolisia palveluntarjoajia, olemme huolehtineet sopimuslausekkein tai muulla tietosuojalainsäädännön mukaisella perusteella siitä, että palveluntarjoajamme kykenevät takaamaan tietosuojan riittävän tason ja suojaamaan yksityisyyttäsi lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Voimme myös jakaa tietojasi kolmansille osapuolille (kuten viranomaiset), jos meillä on siihen lakiin perustuva velvollisuus tai se liittyy lain täytäntöönpanoon, kuten tarkoitukseen estää vahingot First Stop Suomi Bridgestone Europe NV/SA Suomen Sivuliikkeelle, rikollisen toiminnan estämiseen ja havaitsemiseen tai siihen on muut vastaavat lakiin perustuvat syyt.

Tietoturva

Me olemme sitoutuneet suojaamaan tietojasi parhaamme mukaan. Mikään järjestelmä tai palvelu ei ole täydellisesti turvallinen, mutta First Stop Suomi Bridgestone Europe NV/SA Suomen Sivuliike tekee parhaansa suojatakseen henkilötietosi niiden häviämistä, varastamista, väärinkäyttöä, perusteetonta käsittelyä, tiedon muuttamista tai hävittämistä vastaan. Tämä käsittää myös sen, että kumppanimme noudattavat alan parhaita käytäntöjä ja että oma henkilökuntamme on koulutettu suojaamaan tietoja.

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä:

First Stop Suomi

c/o Bridgestone Europe NV/SA Suomen Sivuliike

Valokaari 8

00750 Helsinki


Jos sinulla on kysymyksiä liittyen miten First Stop Suomi käsittelee sinusta kerättyjä tietoja, voit olla yhteydessä:

Yrjö Pärssinen

puhelinnumero 020-7936 214

email: yrjo.parssinen@bridgestone.eu


Evästeet verkkosivuilla

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä. Lisätietoa siitä, kuinka käytämme evästeitä sekä niiden käytön tarkoituksista saat sivulta  Evästeiden käyttö

First Stop Finland

First Stop Suomi, PL 22, 01451 Vantaa

Asiakaspalvelu