Yksityisyydensuojaa koskevat tiedot (ilmoittautumislomake)


Pyydämme muistamaan, että tilin luomisen ja tämän sivuston kirjautumisen jälkeen Bridgestone Europe NV/SA, Suomen sivuliike sisältää rekisteröintilomakkeessa ilmoitetun henkilötietojen ylläpitäjän toiminnon ja myöhemmin osana FIRST STOP -toimintoa tilisi rekisteröimiseksi ja suorittamiseksi, tilausten käsittelyn ja tiedustelun sekä oikeudellisten vaatimusten yhteydessä, pidettävä kirjaa palveluista / tuotteista ja niihin liittyvistä laskuista sekä mahdollisista valituksista kuten myös Yleisten Käyttöehtojen mukaisesti.


Näiden tietojen antaminen ei ole pakollista, mutta ilman niitä emme pysty antamaan vastauksia (kentät, jotka on merkitty "pakolliseksi"). Jos annat "ei-vaadittuja" tietoja, ne tullaan poistamaan pyynnöstä, jonka voit lähettää osoitteeseen viimeistään kun käyttäjä poistaa tilin.


Muista, että tapahtumiin liittyvät tiedot, kuten etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite ja tietyn tapahtuman tiedot, jotka löytyvät laskuista ja kuiteista, tallennetaan meille sovellettavassa laissa, erityisesti verolainsäädännössä määritellyn ajan, vaikka käyttäjän tili poistettaisiin järjestelmästä.

 

Käyttäjällä on oikeus saada kopio tästä asiakirjasta. Sovellettavan lain (erityisesti Yleisen Tietosuojadirektiivin) puitteissa ja jollei laissa toisin säädetä, teillä on oikeus:


·pääsyyn henkilötietoihisi (käyttäjä voi saada tietoja tiedoistaan milloin tahansa), 

· henkilötietojen korjaamiseen (käyttäjä voi milloin tahansa pyytää tietojen oikaisemista tai päivittämistä – esimerkiksi jos nimi tai yhteystiedot muuttuvat), 

· henkilötietojen poistaminseen (poistamme käyttäjän tiedot, jos meillä ei enää lain mukaan ole velvollisuutta säilyttää niitä), 

· prosessointirajoituksia (käyttäjä voi määrittää, mitkä hänen antamistaan tiedoista eivät enää ole käsiteltävissä – esim. käyttäjä ei halua, että hänen autonsa mittarilukemia enää käsiteltäisiin; poistamme ilmoitetut tiedot, jos niiden säilyttämistä varten ei ole oikeusperustaa – esim. lakisääteinen velvollisuus) 

· tiedon siirrettävyys (käyttäjällä on oikeus vastaanottaa tietonsa ylläpitäjältä laajalti käytössä olevaan koneellisesti luettavissa olevaan muotoon; käyttäjä voi siirtää tietonsa muille ylläpitäjille tai pyytää ylläpitäjää siirtämään tietoja toiselle valitulle ylläpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista). 

 

Kaikki edellä mainitut toiminnot voidaan suorittaa käyttämällä alla olevia yhteystietoja.  

 

Tietosi voidaan luovuttaa First Stop Europe NV / SA: lle, markkinointitoimistoille ja tietojärjestelmäpalveluja tarjoaville yksiköille tietojenkäsittelylaitteelle yksinomaan yksittäisten tietojenkäsittelysopimusten perusteella, siltä osin kuin tietojasi käsitellään. Tietosi voidaan myös luovuttaa riippumattomille First Stop -verstaille, jotka käyttäjä on ilmoittanut yhteydenottolomakkeessa tehokkaamman kyselyn käsittelyyn (esim. järjestääkseen tapaamisen läheisellä verstaalla).


Jos uskotte, että tietojesi käsittely rikkoo lakisääteisiä oikeuksianne, voitte tehdä kantelun henkilötietosuojastanne, erityisesti asuinmaassasi, työpaikallasi tai väitetystä rikkomuksesta. Muistattehan, että kaikkia Bridgestone Europe NV/SA, Suomen sivuliike saamia henkilötietoja käsitellään ehdottomasti luottamuksellisina ja niitä käsitellään täysin tietosuojakäytännön ja sovellettavien tietosuojalaehtojen mukaisesti. 

First Stop Finland

First Stop Suomi, PL 22, 01451 Vantaa

Asiakaspalvelu